Handlekurv


Handlekurven er tom

0,-

Salgsbetingelser

Generelt 

Disse angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Multi Supply Norway, heretter kalt selger. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra selger så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Priser og levering
Prisene er oppgitt i NOK og inkluderer 25 % moms, dersom ikke annet er angitt. 
Siden oppdateres jevnlig hvilket garanterer at prisene alltid er aktuelle. Selger reserverer seg for eventuelle feil som kan oppstå på grunn av tekniske feil.

 

Frakt pris per ordre er: 149kr inkludert MVA (denne gjelder på vanlig små pakker opp til 35kg). 
Ved oppkrav kommer tillegg på 99kr.
Bestilling fra bedrifter, kommune, staten sendes med bedrift pakke (levers på dør), faktiske fraktkostnader blir da lagt til på ordren fakturaen. 

NB: For tunge eller store varer som feks store høyttalere, 75cm speilkule osv forbeholder vi oss retten til å slette ordren eller gi deg pris på faktisk frakt kostnader. Dette kan regnes ut i forkant ved å kontakte oss med postnr og hvilke varer du ønsker. Men har dessvere ikke ne modul som regner ut stykgogsst og pallefrakt priser. 
 

Kommunale og statlige ordre gis kreditt og faktureres!  

Bestilling bedrift sendes til: post@multisupply.no  

Forsendelse

Alle leveringer skjer med Posten. (Eller postnor på stykgods og paller) Det er kjøperens ansvar å sørge for at den adressen som blir oppgitt ved bestillingen er korrekt. Kunde vil få e-post med sporing nummer når varene er utsendt også sms fra posten.

Vi lagerfører mange varer! 
Men noen varer kan være utsolgt, eller lagerføres hos vår leverandør.  Disse blir bestilt fortløpende fra vår leverandører når ordren mottas (du vil få e-post om varen er sendt deg, eller er bestilt til oss). Samt informasjon og leveringstid). Normalt så er det snakk om 1 -2uker leveringtid ved bestilling. Men kan også hastebestille / hende du treffer en annen bestilling som gjør at det tar kun 2-3dager. Rring eller send e-post om du trenger noe fort eller lurer på levering!

Lagerførte varer sendes ut normalt i løp av 0-3 dager.  
I tillegg kommer posten sin leveringstid (er i Oslo til fordeling samme dag som vi sender). 
Om det er noe som haster, kan vi selvfølgelig ordne med ekspress sendinger.
Normalt har du lagerførte varen 3-7dager etter bestilling. 

Varer som må bestilles fra leverandør kan ta fra 2 -14 dager å få inn til oss, så 10-20 dager leveringstid må påregnes.
Det at vi ikke har alt på lager, hjelper oss å holde driftskostnadene nede som igjen gir deg lavere pris! Ingen som lagerfører alle produkter, men vi har valgt å legge ut et stort vareutvalg på tusenvis av varer som du kan velge blandt! Er det noen som mangler du ikke finner i nettbutikken send oss en e-post til post@multisupply.no  Har en av de store europesiske grossistene det, så kan vi bestille med dette til deg.  

Ved retur betaler kunden frakt kostnader og ikke selger.

Kundens plikter
Den som er registrert som kunde (18år aldersgrense) hos selger, er ansvarlig for betaling av de ytelser selger eller selgers samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommende bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommende bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra selgers side.

Reklamasjon
Før feil meldes til selger, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik selger har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til selger slik at selger kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir selger melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Avhjelp
Selger skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av selger, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med selger, betaler ikke selger disse utgiftene.

Angrefrist
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).
Dersom du ønsker å benytte deg av angreretten, må dette først avtales med selger og varen som returneres må være i ubrukt og uskadd stand og i sin originale emballasje. Angrerett skjema blir tilsendt på e-post når varen blir sendt fra oss. Sammen med faktura / kvittering og sporing nummer.

Ekstraordinære forhold
Selger er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Endring i vilkårene
Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur
Er selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Taushetsplikt
Alle kundeopplysninger håndteres med stor diskresjon og kommer under ingen vilkår til å spres videre til utenforstående.

 

Betalingsbetingelser:
Varene betales ved bruk av Visa/Mastercard gjennom den sikre betalingsløsningen DIBS, forskuddsbetaling til vår konto, ved oppkrav når pakken leveres ut. Det gis kreditt / faktureres kommune og stat, samt enkelte bedrifter.  

NB: Ved uavhentet postoppkrav pakker, blir kunden fakturert for faktiske frakt, retur frakt, oppkrav kostnader og 200kr for diverse kostnader og administrasjon. DVS frakt, retur frakt og oppkravgebyr. Dette kan bli opptil 800kr totalt inkludert MVA. Fakturaen blir krevet inn av inkasso hvis betaling uteblir.

Retur:
Kjøper kan returnere ubrukte og uskadde varer i ubrutt egenemballasje, innen 14 dager. Varens kostnad eksklusive frakt vil bli kreditert kunden. Returfraktkostnader må dekkes av kunden.

Kundeservice: 
Kundeservice kan nås via epost til: post@multisupply.no 
Telefon: 99 400 004 (SMS virker ikke til dette telefonnummeret)

 

Forbehold:

Det tas forbehold om eventuelle skrivefeil, prisendringer, utgått varer, feil på lagerstatus, feilprisning